Upisi

Upisi u Dječji vrtić Poneštrica provode se u travnju/svibnju tekuće pedagoške godine. Upis djece u programe vrtića i jaslica moguće je provoditi tijekom cijele godine, ako za to postoje slobodni kapaciteti!

Dječji vrtić Poneštrica obavlja poslove vezane za upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije.

Upis djece u Dječji vrtić Poneštrica provodi se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) https://zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Poneštrica donosi Upravno vijeće, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

KONAČNI rezultati upisa u pedagošku godinu 2024.-2025. za DV Poneštrica, Kockica, Sreća, Čarobna šuma – REZULTATI

Dokumentacija za upis djece u DV Lanterna (Mošćenička Draga):

  1. Odluka o upisima
  2. Natječaj za upis
  3. Pravilnik o upisima
  4. Zahtjev za upis (novi korisnici)
  5. Izjava o preuzimanju djeteta
  6. Podaci o djetetu
  7. Privola roditelji 1
  8. Privola roditelji 2

Dokumentacija za ispis djece:

  1. Zahtjev za ispis (docx)

KONTAKTIRAJTE NAS